logotipo pajaro Serra Jordia
El blog d´un taller de pa
BLOG
BLOG
@@@@@@@@@@@@@@@

Us presentem els nostres pastissos perquè celebreu dolçament el dia dels enamorats: de gerds, de massini i de sacher. Tres clàssics per a dir-vos "T'estimo". Però si voleu saber més sobre la celebarció d'aquesta diada us podem explicar quelcom:

Sant Valentí, el dia dels enamorats?

A Catalunya la gran festa dels enamorats és sens dubte la diada de Sant Jordi el 23 d'abril. No obstant, com expliquen des de la Biblioteca de Catalunya "un esment a la festa de Sant Valentí en un poema del Cançoner Vega-Aguiló del segle XV podria interpretar-se com una referència a la seva condició de patró dels enamorats. En qualsevol cas, aquesta poesia ha permès a Martí de Riquer assegurar que la diada de Sant Valentí no és un invent nord-americà, sinó que podria tractar-se d’una antiga tradició catalana, tal i com suggereix en l’article “La canción de San Valentín del poeta Pardo” publicat l’any 1955 a la Revista de filología española. De fet, és una cançó amorosa, atribuïda al poeta Pardo que dedica a una dama anomenada només amb el senhal o pseudònim de Fflums de coffort (vers 41). El poeta hi afirma que “el temps exigeix” que canti, ja que és “l’alegre dia del noble sant Valentí”, festa en la qual “els ocellets manifesten gran alegria pels prats i pels boscatges pel lleial amor que els donen els joiosos cors, de dos en dos, sense que ni un de sol no se’n retracti”.

La transcripció feta per Martí de Riquer dels versos on es parla de la festa de Sant Valentí:

Leyaltatz vol e bon dreig me comanda,
amors me punch e desirs ma flagelha,
temps ho requer e raysos m’o cosselha
que’s en chantan vostra lausor expanda
en cest gay jorn del proz sant Valenti,
que bos spers me dits que no’m retraya
de vos amar e servir de cor fi,
car ab merce fara garir ma playa.

Qui tingui més interès per esbrinar l'origen d'aquesta festa pot consultar el blog de la Biblioteca de Catalunya:

http://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/La-festa-de-Sant-Valenti-una-tradicio-catalana

####